РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С КОИТО СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С КОИТО СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № РД 50-197/07.12.2015 Г.

Регистър на физически и юридически лица, с които СНЦ „МИГ-Разлог” има сключени договори за предоставяне на услуги, в изпълнение на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР

Updated on 2017-08-02T14:32:11+03:00, by admin_new.