СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

  

Наименование на члена на УС Име, фамилия на представляващия

 

Сектор/–заинтересована страна Позиция и отговорности
1 Община Разлог Красимир Герчев Публичен сектор

Местна власт

Председател
2 СНЦ „Агенция за развитие и образование” Елена Тумбева Неправителствен сектор/ЮЛНЦ в обществена полза Член
3 Йордан Стоянов Кацарски Йордан Стоянов Кацарски Неправителствен сектор/граждани Член
4 Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” Костадинка Тодорова Неправителствен сектор/ЮЛНЦ в обществена полза Член
5 „Хамефа” ЕАД Валери Татарски Стопански сектор/ Дървопреработваща и мебелна промишленост Член
6 ЕТ „РИКО – 1 – Христо Елчинов“ Христо Елчинов Стопански сектор/ Дървопреработваща и мебелна промишленост Член
7 „ДЕШКА” ЕООД Надка Кротева Стопански сектор/Селски туризъм Член

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТРИТЕ ОСНОВНИ ГРУПИ В  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Представители на: Представителство в брой Дял на представителството Разпределение на гласовете при вземане на решения Процентно разпределение на гласовете при вземане на решения
Местна власт, държавна и общинска администрация, включително и общински съвет 1 1/3 1 14,28%
Неправителствен сектор 3 1/3 3 42,86%
Стопански  сектор 3 1/3 3 42,86%
Общо 7 1 7 100 %

  

 

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

 

Наименование

на члена на ОС

Име, фамилия на представляващия Сектор/

заинтересована страна

1 Община Разлог Красимир Герчев Публичен сектор/местна власт
2 Основно училище «Св. Паисий Хилендарски» Борислав Груев Публичен сектор/Основно училище
3 „Разлог Медия Консултинг” ЕООД Станислав Стоянов Стопански сектор/Медийно- рекламна дейност, електронни и съобщителни услуги
4 „НОВ ПЪТ“ АД Жулиета Кулина Стопански сектор/Земеделски производител, Селскостопанско производство
5 ЕТ „ВЕЛЕС-Костадин Велев” Костадин Велев Стопански сектор/Преработвателно предприятие от хранително-вкусова промишленост
6 ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” Христо Елчинов Стопански сектор/ Дървопреработваща и мебелна промишленост
7 „ПЕРИ ВОЛАС“ ЕООД Мария Тумбева Стопански сектор/Алтернативен туризъм – селски и конен
8 ЕТ „Перун – Костадин Левенов” Костадин Левенов Стопански сектор/Дървопреработка
9 ТОДОР ВАСИЛЕВ – ВАС ЕООД Тодор Василев Стопански сектор/земеделски производител
10 „ХАМЕФА“ ЕАД Валери Татарски Стопански сектор/Дървопреработваща и мебелна промишленост
11 „ДЕШКА“ ЕООД Надка Кротева Стопански сектор/Алтернативен туризъм – селски, културен, екологичен
12 „ВЕЛЕВИ 11“ ООД Димитър Велев Стопански сектор/Земеделски производител животновъдство, преработка на селскостопанска продукция
13 „Крайнови 2009“ ЕООД Асен Крайнов Стопански сектор/ търговия и услуги
14 „АИК-79“ ЕООД Асен Крайнов Стопански сектор/производство на енергия от ВЕИ, растениевъдство, озеленяване и екология
15 „ЕДИКАРТ“ ЕООД Илияна Мишкова Стопански сектор/недвижими имоти, проектиране и дизайн, строителство
16 „РЕАЛ 09” ЕООД Десислава Крачанова Стопански сектор/Търговия и услуги
17 „Джеджоров Комерс” ЕООД Георги Джеджоров Стопански сектор/Търговия и услуги
18 „БОБИ-2007” ЕООД Стефан Караджов Стопански сектор/транспортни услуги, строителство
19 ЕТ „Султана-Т. Копанарова” Таня Копанарова Стопански сектор/Алтернативен туризъм – селски, къща за гости
20 Радослав Стоянов – земеделски производител Радослав Стоянов Стопански сектор/Земеделски производител – земеделие и животновъдство
21 „Асенова къща” ЕООД Цветана Крайнова Стопански сектор/Алтернативен туризъм – селски
22 „ПИБ-08” ЕООД Петър Белчев Стопански сектор/производство на посадъчен материал,

озеленяване и екология

23 „Галарис БГ” ЕООД Георги Огнянов Стопански сектор/ Алтернативен туризъм – селски, къща за гости
24 „Бизнес Консулт-67” ООД Недялка Парапунова Стопански сектор/счетоводни услуги
25 „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД Иван Йорданов Стопански сектор/консултантски услуги в проектиране, строителство, строителен надзор
26 Галина Кирицова – свободна професия, фризьор Галина Кирицова Стопански сектор/Фризьорски услуги
27 «Адиантус» ООД Мартин Проев Стопански сектор/Ландшафтно проектиране и изграждане на обекти, озеленяване
28 «ВАЛДИЯНА» ЕООД Елиза Саева Стопански сектор/Приозводство на екопелети
29 ЕТ «Лилия Гюрова» Лилия Гюрова Стопански сектор/Шивашка промишленост
30 ЕТ «Цонето – славчо андреев» Славчо Андреев Стопански сектор/Дървопреработване
31 Атанас Проев Атанас Проев Нестопански сектор/граждани
32 Тодор Дамянов Тодор Дамянов Нестопански сектор/граждани
33 СОПД „МАИР-Разлог” Захари Беличенов Нестопански сектор/ЮЛНЦ в обществена полза за икономическо развитие и професионална квалификация
34 Мария Манушкина Мария Манушкина Нестопански сектор/граждани
35 Венета Нанева Венета Нанева Нестопански сектор/граждани
36 СНЦ „Дестинация Разлог” Емил Манушкин Нестопански сектор/ЮЛНЦ в обществена полза: Туристически информационен център и развитие на алтернативен туризъм
37 СНЦ „ЕКО РАЗЛОГ” Катерина Стойчева Нестопански сектор/ ЮЛНЦ в обществена полза за опазване на природното наследство
Георги Фарфаров
38 Петър Попов Петър Попов Нестопански сектор/граждани
39 Иванка Максимова Иванка Максимова Нестопански сектор/граждани
40 Галина Калушкова Галина Калушкова Нестопански сектор/граждани
41 Златка Стойчева Златка Стойчева Нестопански сектор/граждани
42 Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” Костадинка Тодорова Нестопански сектор/ ЮЛНЦ в обществена полза
43 СНЦ „Агенция за развитие и образование”

 

Елена Тумбева Нестопански сектор/ ЮЛНЦ в обществена полза, лицензирана обучаваща организация, консултантски услуги
44 Димитър Татарски Димитър Татарски Нестопански сектор/граждани
45 СНЦ „Вяра и дела” Росица Тумбева Нестопански сектор/ ЮЛНЦ в обществена полза за съхраняване и обогатяване на традициите и културното наследство
Росица Кирева-Бучкова
46 Васил Михайлов Васил Михайлов Нестопански сектор/граждани
47 Йордан Кацарски Йордан Кацарски Нестопански сектор/граждани
48 Сдружение „ЦИПУР“ (Център за иновативни практики и устойчиво развитие) Мирослав Джунев Нестопански сектор/ ЮЛНЦ в обществена полза с цел иновации и устойчиво развитие
49 СНЦ за осъществяване на обществено-полезна дейност за лица с интелектуални затруднения „ШАНС” Лидия Панкова Нестопански сектор/ ЮЛНЦ в обществена полза за работа уязвими социални групи
50 Ваня Илиева Ваня Илиева Нестопански сектор
51 Емилия Кадурина Емилия Кадурина Нестопански сектор/граждани
52 Надежда Попадийна Надежда Попадийна Нестопански сектор/граждани
53 Иван Гюров Иван Гюров Нестопански сектор/граждани
54 Читалище „15.09.1903-1909” Катерина Харизанова Нестопански сектор/граждани
55 Васил Саев Васил Саев Нестопански сектор/граждани
56 Атанас Крънчев Атанас Крънчев Нестопански сектор/граждани
57 Саша Кирилова Саша Кирилова Нестопански сектор/граждани

Малцинствена група/роми/

58 Читалище „Развитие 2004” Николай Минков Нестопански сектор/Читалище/Уязвими и малцинствени групи/роми/

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТРИТЕ СЕКТОРА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Представители на: Представителство в брой Дял на представителството в %
Публичен сектор 2 3,46 %
Нестопански сектор 28 48,27 %
Стопански сектор 28 48,27 %
Общо: 58 100%

 

Списък на членовете на органите на управление

Updated on 2017-08-04T11:22:06+00:00, by admin_new.