Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

П О К А Н А

за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани от територията на община Разлог да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. През м. март 2016 г. предстоят следните информационни дейности с местната общност  по дати, часове и място на провеждане, както следва :

 

Дейност Дата  Населено място Час Място на срещата
Информационна кампания 2Провеждане на информационни срещи с населението на община Разлог 01.03.2016 г. с. Долно Драглище 9:00 Клуб на пенсионера
01.03.2016 г. с. Горно Драглище 10:00 Кафе „Сага”
01.03.2016 г. с. Добърско 11:30 Клуб на пенсионера
01.03.2016 г. гр. Разлог 17:00 Зала Младежки център (ДНА), ет. 2
02.03.2016 г. с. Елешница 10:00 Кафе „Дискотеката”
02.03.2016 г. с. Баня 13:00 Читалище
02.03.2016 г. с. Годлево 15:00 „Асенова къща”
02.03.2016 г. с. Бачево 17:00 Кафе „Градинката”

 

  • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за представители на местната власт – на 07.03.2016 г. от 10:00 до 16:30 часа в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;

 

  • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за представители на НПО-сектора: читалища, сдружения/организации – на 09.03.2016 г. от 10:00 до 16:30 часа в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;

 

  • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за земеделски производители и преработватели на месо и мляко – на 10.03.2016 г. от 10:00 до 16:30 часа в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;

 

  • Информационен семинар на 17.03.2016 г. от 10:00 до 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;

 

  • Информационен семинар на 22.03.2016 г. от 10:00 до 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;

 

  • Обществено обсъждане на разработваната стратегия на 28.03.2016г. от 11:00 до 15:00 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2.

 

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”

2760 гр. Разлог, ул. „ Шейново” № 1, e-mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig-razlog.org; МИГ-Разлог