„Канал 3“ представя „МИГ-Разлог“

Телевизионният „Канал 3“   представя „МИГ-Разлог“ в три поредни рубрики, които се излъчват в предаването „Информационна рубрика на МЗХ“ всеки вторник и четвъртък от 19.25 ч. с повторения в сряда и петък от 07.10 ч.

Първата рубрика, която беше излъчена на 11 май 2017 г., можете да гледате ТУК

Тази вечер,  16 май 2017 г. /вторник/, от 19.25 ч. по ТВ КАНАЛ 3 можете да гледате втората част на предаването за МИГ-Разлог,  с повторение на 17 май 2017г. от 07.10 ч., а на 18 май 2017 г. /четвъртък/ от 19.25 ч. – третата част с повторение в 07.10 ч. на следващата сутрин.

МИГ-Разлог е избран от Министерство на земеделието, храните и горите, за представяне в информационната кампания за медийно популяризиране на успешни практики по прилагане на подхода ЛИДЕР от ПРСР 2007-2013 г. и Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.