УЧАСТИЕ НА МИГ – РАЗЛОГ В РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ С МИГ-ДУКАТО И МИГ- ФРИНЯНО, ИТАЛИЯ

Представители на СНЦ „МИГ – Разлог” – председател на УС и кмет на Община Разлог – инж. Красимир Герчев, членове на Общото събрание и екипа на Сдружението, посетиха на 31 август и 1 септември 2017г. град Парма, Италия и взеха участие в работна среща за обмен на опит и споделяне на добри практики с МИГ – Дукато /Парма и Пиаченца / http://galdelducato.it/  и МИГ – Фриняно /Модена – Реджио Емилия/ http://www.galmodenareggio.it/ .

Срещата, инициирана от италианската Местна инициативна група – Дукато, започна на 31 август 2017г. с  представяне териториите и Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на трите МИГ от държави-членки на Европейския съюз.  Обсъдени бяха допирните точки и различията при изпълнение на СВОМР. Екипите на МИГ – Дукато и МИГ – Фриняно споделиха дългогодишния си опит в изготвяне и изпълнение на Стратегии за развитието на териториите си, след което срещата продължи в град Бобио, където участниците бяха посрещнати лично от кмета г-н Роберто Паскуали. Представен бе опитът на Бобио за устойчив туризъм в селските райони, включително лов и управление на ресурсите – вода и отпадъци в туристически курорти. Г-н Паскуали разказа за начина за събиране на допълнителни средства в общинския бюджет, чрез обособяване на големи площи за платени паркоместа, предвид еднодневния туризъм в райна. Участниците бяха впечатлени от организирането на разделно събиране на отпадъци в райони, където има изградена и модерна инсталация за изгаряне на органични отпадъци, генерирани от домакинствата, като енергията се изпозва за отопление на сгради и осигуряване на топла вода на потребителите. Г-н Мауро Стефанини, главен секретар на Европейската Асоциация за пътя на Свети Колумбан (http://www.sulleormedisancolombano.it/), представи пътя на светеца – европейските културни маршрути, по които е преминал и оставил следа в 7 европейски държави от Бангор /Северна Ирландия/ до Бобио /Италия/. Първият ден от визитата приключи с обиколка на града в компанията на г-жа Сабина Бертоци, гид  в туристическия информационен център, която запозна присъстващите с историята и легендите за града и организира посещение на най-старите запазени църква и манастир. Срещата приключи с намерение за побратимяване на градовете Разлог и Бобио.

Вторият ден от визитата бе посветен на типичните земеделски и горски продукти, които се отглеждат и произвеждат на територията на МИГ – Дукато. Срещата започна с посещение на фабрика за производство на пармезан в Бедония, Италия. Един от петимата съдружници – г-н Микеле Поркари бе изключително любезен домакин, който допусна делегацията да наблюдава целия работен процес на производството на първокласен, световноизвестен продукт – Пармиджано Реджано. Срещата продължи в сградата на Община Компиано с тематичен акцен върху горите, горските продукти и социално – здравните политики. Територията на Компиано бе представена от зам. кмета г-н Джиан Паоло Емануели, който съвместно с г-н Антонио Мортали, изнесе презентация на тема: „Устойчиво управление на горите”.   Последва представяне на опита на Сдружението за отглеждане на горски гъби в Борготаро, Италия – опазване и управление на горите и ценните висококачествени горски продукти. Г-н Алесандро Кардинали, вицепрезидент на Комисията по здравни и  социални  политики на Емилия – Романя, представи разнообразните видове услуги, които предлагат в подкрепа на нуждаещото се население в планинските райони. Предоставянето на здравни, доболнични услуги в домашни условия е предпоставка за задържане на местното население на територията.

Последва посещение на замъка в Компиано и разглеждане на ферма за селски туризъм.

Втората половина от деня протече в Община Лангирано, Италия, където  кметът г-н Джордано Бриколи посрещна представителите на МИГ – Разлог. В работната среща взеха участие представители на Асоциацията „Пътя на прошутото от Парма” и собственици на местни фабрики. Президентът на Асоциация „Пътя на прошутото и виното”, г-н Марио Скианки, подробно представи дейността и даде примери за добри практики – сдружаване на производителите с цел намаляване на производствените разходи и подобяване на конкурентоспособността.

 

Двудневната работна среща за обмен на опит с Местни инициативни групи от Италия завърши с посещение на фестивала на прошутото в Лангирано, където производители заявиха своя интерес за инос на продукция в България и по-специално на територията на община Разлог.

 

Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог” изразява своята благодарност към домакините от Италия – МИГ Дукато и МИГ Фриняно за добрата организация и споделените добри практики. Участниците в срещата заявиха намерение за бъдещи съвместни дейности – изготвяне и изпълнение на проект за международно сътрудничество. Наблюдаваните добри практики ще бъдат представени от екипа на МИГ-Разлог на предстоящите информационни и работни срещи с местния бизнес.