„МИГ-Разлог” участва в международна конференция по подхода „ЛИДЕР”

През 2017 г. България отбелязва 10 години от прилагането на подхода „ЛИДЕР“ (LEADER) като един от важните инструменти на Европейския съюз, финансиран чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В чест на годишнината Министерство на земеделието, храните и горите и  Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ организираха международна конференция „10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“, която се проведе в периода 10-12 октомври в град Правец.

В конференцията взеха участие над 200 представители на местни инициативни групи от 20 държави, както и експерти от Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР мрежа, управляващи органи и разплащателни агенции от страни-членки на ЕС, национални селски мрежи и асоциации. От българска страна участваха МИГ, прилагащи стратегии за водено от общностите местно развитие, представители на Централното координационно звено към Министерски съвет, на Държавен фонд „Земеделие“, както и на оперативните програми, финансиращи подхода „Водено от общностите местно развитие”.

Международната конференция бе официално открита от заместник-министър Лозана Василева – ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.

В обръщението си д-р Василева изтъкна, че на ниво Европейски съюз значението на подхода ЛИДЕР нараства, а някои от успешно приложените модели стават част от националните политики.

В първия ден бяха представени информация, статистически данни и резултати от прилагането на подхода ЛИДЕР на ниво Европейски съюз и в отделните страни-членки. Очертаха се целите и предизвикателствата до края на програмния период, което даде началото на оживена дискусия.

На 12 октомври участниците бяха включени в три тематични панела: „Туризъм”, „Местни храни” и „Иновации”, в които да обсъдят добри практики от изпълнени проекти.

Екипът на „МИГ-Разлог” взе участие в тематичния панел „Туризъм”, който се проведе в Историческия музей на град Панагюрище. Проектът за транснационално сътрудничество „Създаване на мрежа от емблематични средиземноморски планини”, изпълнен от МИГ-Разлог в партньорство с МИГ от Гърция и Франция, бе представен с кратък филм. Дискутираха се идеи как природните дадености, културно-историческото наследство и местните храни да бъдат съчетани във вълнуващо и запомнящо се преживяване за туристите, посетили малко населено място в селски район.

В края и на двата конферентни дни се проведе изложение с дегустация на местни храни и продукти от различни територии на България. МИГ-Разлог представи млечни и месни продукти от територията на община Разлог, а гостите не спряха да хвалят истинския и неповторим вкус на „разложкия старец”, кашкавалените пръчици и козето сирене.

Конференцията създаде условия за транснационални партньорства между местните инициативни групи, за които работата в мрежа и сътрудничеството са водещи принципи.