Публикуван е Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР за 2018г.

Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР за 2018 г. можете да изтеглите тук