МИГ-РАЗЛОГ –  ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩ С МИГ ОТ ЕС

 

СНЦ „МИГ- Разлог” бе домакин на двудневна работна среща в периода 29 – 30 август 2018г., която се проведе на територията на община Разлог с екипите на МИГ „Пей дьо Бокаж” от Франция и МИГ „Адриминьо” от Португалия.

Срещата бе организирана по покана на МИГ-Разлог във връзка с изпълнение на дейности за повишаване капацитета на организацията – обмяна на опит и споделяне на добри практики между трите МИГ, което е предпоставка за бъдещо партньорство.

Екипите на МИГ представиха териториите си, както и Стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Обсъден бе напредъкът по изпълнение им, срещнати трудности и предизвикателства. Участниците в срещата споделиха опита си при реализиране на проектни предложения за сътрудничество на национално и международно ниво.

Гостуващите МИГ посетиха изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Разлог през периода 2007 – 2013, както и културно – исторически забележителности на територията на община Разлог.

Гостите дегустираха местни храни, присъстваха на демонстрация за представяне на занаяти и се насладиха на местния фолклор.

Участниците в събитието изказаха одобрението си за постигнатите резултати. Представител на МИГ „Адриминьо” отправи покана към всички с предложение за организиране на следваща среща на територията на Община Мелгасо, Португалия, на която да бъде домакин.

МИГ-Разлог високо цени партньорствата с МИГ от държави членки на Европейския съюз с дългогодишен отпит по ЛИДЕР и ВОМР.