Решение по екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог

Уважаеми членове и бенефициенти на СНЦ МИГ-Разлог“, публикуваме пълния текст на „Решение по екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог“ Сканирано копие на решението може да изтеглите тук

Вижте цялата публикация

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  28 Май 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, зала ОБС – Разлог УВАЖАЕМИ господине/госпожо,  Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в заключителна конференция във връзка с изготвена Стратегия за ВОМР, в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони […]

Вижте цялата публикация

Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

 П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани от територията на община Разлог да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. През м. май 2016 г. предстоят следните информационни […]

Вижте цялата публикация

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР

ПОКАНА   СНЦ „МИГ – Разлог“ кани всички заинтересовани страни да се включат активно в предстоящо обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се проведе на 26.04.2016г. /вторник/ от 11:00 часа в гр. Разлог, зала на Младежки център /ДНА/,ет. 2. Събитието се организира в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските […]

Вижте цялата публикация

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „Как да изградим и управляваме успешен бизнес – стартиране и изграждане на бизнес; лични и фирмени финанси”

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „Как да изградим и управляваме успешен бизнес – стартиране и изграждане на бизнес; лични и фирмени финанси”    21-22 Април 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2   УВАЖАЕМИ господине/госпожо,   Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в обучение за местни лидери в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ; МЕРКИ, КРИТЕРИИ, ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 06 Април 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна среща, свързана с консултиране на Стратегията за местно развитие в рамките на проект по подмярка 19.1 […]

Вижте цялата публикация

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, през месец март 2016 г.  СНЦ „МИГ – Разлог” организира и проведе поредица информационни и обучителни дейности и събития, отворени за всички представители на местната общност. Екипът по проекта организира и проведе срещи с участници  от секторите земеделски и неземеделски бизнес дейности, местна власт и граждански организации, за […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ   29 Февруари 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2       Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна среща-семинар в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“ 26 февруари 2016 г., Зала на Общински съвет, град Разлог Уважаеми колеги и партньори, СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ-РАЗЛОГ“, гр. Разлог и СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ – BG”  (СПЕЕ – BG) имат удоволствието да ви поканят на информационен семинар и дискусия на тема „Как Вашият покрив може да плаща сметките Ви за електричество“. Семинарът се организира като част от дейностите по проект „Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в работна среща с представители на стопанския сектор

ПОКАНА   за участие в работна среща с представители на стопанския сектор на територията на община Разлог – съществуващи и нови микро, малки и средни предприятия в сферата на неземеделски икономически дейности:  услуги, туризъм, производства (извън първична преработка на земеделски и горски продукти), занаяти, малък семеен бизнес и др.   Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят на работна среща в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в работна среща на с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти

ПОКАНА за участие в работна среща с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти на територията на община Разлог   Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят на работна среща в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-197/07.12.2015 г. Работната среща ще се проведе […]

Вижте цялата публикация