ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, през месец март 2016 г.  СНЦ „МИГ – Разлог” организира и проведе поредица информационни и обучителни дейности и събития, отворени за всички представители на местната общност. Екипът по проекта организира и проведе срещи с участници  от секторите земеделски и неземеделски бизнес дейности, местна власт и граждански организации, за […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ   29 Февруари 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2       Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна среща-семинар в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“ 26 февруари 2016 г., Зала на Общински съвет, град Разлог Уважаеми колеги и партньори, СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ-РАЗЛОГ“, гр. Разлог и СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ – BG”  (СПЕЕ – BG) имат удоволствието да ви поканят на информационен семинар и дискусия на тема „Как Вашият покрив може да плаща сметките Ви за електричество“. Семинарът се организира като част от дейностите по проект „Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в работна среща с представители на стопанския сектор

ПОКАНА   за участие в работна среща с представители на стопанския сектор на територията на община Разлог – съществуващи и нови микро, малки и средни предприятия в сферата на неземеделски икономически дейности:  услуги, туризъм, производства (извън първична преработка на земеделски и горски продукти), занаяти, малък семеен бизнес и др.   Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят на работна среща в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в работна среща на с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти

ПОКАНА за участие в работна среща с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти на територията на община Разлог   Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят на работна среща в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-197/07.12.2015 г. Работната среща ще се проведе […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в информационни събития на МИГ-Разлог

П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020   Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” информира представителите на местната общност за датата и мястото на провеждане на информационни дейности по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-20 г. През м. февруари 2016 г. предстоят: Информационна конференция – на 12.02.2016 г. от 9:30 до 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” […]

Вижте цялата публикация

ПЪРВИ КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

МИГ – РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ ПЪРВИ КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог“ проведе първи кръг на информационни срещи във всички населени места в община Разлог. Информационната кампания е в изпълнение на планирани дейности по Договор № РД 50-197/07.12.2015 г. с МЗХ и ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., подкрепена […]

Вижте цялата публикация

МИГ – РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ ИНФРОМАЦИОНЕН СЕМИНАР

На 28 януари 2016г., екипът СНЦ „МИГ – Разлог” проведе информационен семинар в град Разлог на тема: „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и местно икономическо развитие чрез прилагане на стратегия и изпълнение на проекти”. Семинарът е дейност по Договор № РД 50-197/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между СНЦ […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в информационни събития през м. януари 2016 година

П О К А Н А Сдружение „Местна инициативна група – Разлог“ отправя покана към всички заинтересовани страни и потенциални кандидати с проектни предложения да вземат участие в информационните събития за разясняване на подхода  ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и в планирането  на Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период.   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г. Дейност Дата  Населено място Час Място […]

Вижте цялата публикация