Покана за участие в информационни събития през м. януари 2016 година

П О К А Н А

Сдружение „Местна инициативна група – Разлог“ отправя покана

към всички заинтересовани страни и потенциални кандидати с проектни предложения да вземат участие в информационните събития за разясняване на подхода  ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и в планирането  на Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г.

Дейност Дата  Населено място Час Място на срещата
Информационна кампания №1Провеждане на информационни срещи с населението на община Разлог 25.01.2016 г. с. Горно Драглище 10:00 Кафе „Сага”
25.01.2016 г. с. Добърско 11:30 Кметство
25.01.2016 г. с. Долно Драглище 13:00 Клуб на пенсионера
26.01.2016 г. с. Елешница 10:00 Кметство, ОУ „Братя Миладинови”
26.01.2016 г. с. Баня 14:00 Читалище
26.01.2016 г. гр. Разлог 17:00 Зала Младежки център (ДНА), ет. 2
27.01.2016 г. с. Годлево 10:30 „Асенова къща”
27.01.2016 г. с. Бачево 13:30 Кметство
Информационен семинар 28.01.2016 г. гр. Разлог 10:00 -17:00 Зала Младежки център (ДНА), ет. 2

 

Най-учтиво каним всички представители на заинтересованите страни:

   

  • Микро, малки и средни предприятия;
  • Земеделски производители (физически лица, фирми, кооперации);
  • Хотели, къщи за гости и др. в сферата на туризма;
  • Община Разлог и кметствата по населени места;
  • Неправителствени организации;
  • Читалища и музеи;
  • Представители на училища и детски градини;
  • Представители на социални домове;
  • Спортни и туристически клубове;
  • Активни граждани.

Заповядайте! Надяваме се, че всеки участник ще получи полезна информация.

 

Информация за работни срещи, семинари, конференции и обучения, както и за обсъждане на ваши идеи за бизнес или обществени проекти, които да бъдат финансирани чрез Стратегията,  ще бъде периодично публикувана  на интернет страницата  www.mig-razlog.org, в медиите,  на информационните табла пред кметствата в населените места и на плакати.  Всеки жител на община Разлог може да отправи запитване на e-mail:razlog_mig@abv.bg,  да посети офиса на МИГ – Разлог на адрес гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.2, ап.2-4  всеки работен ден от 13.30  до 17.30 часа; да участва в  обявените информационни събития.

Posted in Информация за Бенефициенти.