Решения на Общото събрание

Протоколи от заседания на Общото събрание, проведени през 2024 година
Протоколи от заседания на Общото събрание, проведени през 2023 година

Протоколи от заседания на Общото събрание, проведени през 2022 година
Протоколи от заседания на Общото събрание, проведени през 2021 година
Протоколи от заседания на Общото събрание, проведени през 2020 година
Протоколи от заседания на Общото събрание, проведени през 2019 година
Архив 2016 -2018 година

Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2018 година


Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2017 година


Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2016 година