Решения на Управителния съвет

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2024 година
Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2023 година
Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2022 година
Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2021 година
Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2020 година

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2019 година

Архив


Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2018 година


Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2017 година


Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, проведени през 2016 година