Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР


Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР за 2021г.


Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР за 2020 г.


Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР за 2019 г.


Актуален индикативен годишен график за прием на проектни предложения по СВОМР за 2018 г.


 

Posted in Информация за Бенефициенти.