ПОДГОТОВКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДИНА

Информационни дейности през м. август  и  м. септември 2023 година В процеса на подготовка за новия програмен период, МИГ-Разлог провежда информационно-обучителни дейности и събития, свързани с популяризиране процеса на разработване на следваща Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Разлог и насърчаване на местната общност за участие в нейното планиране.   ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНО СЪБИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ 16.08.2023 г. (сряда), 10:00 ч., гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 4, сграда ДНА МИГ-Разлог кани всички желаещи да вземат участие в Информационна среща/семинар за подготовката на нова […]

Вижте цялата публикация