ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

29 Февруари 2016 г.

град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2

 

 

 

Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна среща-семинар в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Информационната среща  – семинар на тема:

«Как една идея се превръща в проект»

ще се проведе на 29.02.2016 г. (понеделник) в град Разлог, Младежки център /ДНА/, ет. 2, с начален час 10:00 ч.

 

Информационната среща – семинар е за всички, които имат намерение да кандидатстват с проект по Стратегията за местно развитие, подготвяна от МИГ-Разлог за финансиране на местни проекти в периода 2016-2023 година, или по национална програма.

 

Надяваме се, че семинарът, който е с практическа насоченост, ще бъде много полезен за Вас, защото ще бъде представен целият цикъл на проект – от идеята за проект, през преценка за възможности и допустимости, планиране, проектиране, бизнес план, изпълнение, финансиране и отчитане. Вие ще можете да задавате общи и конкретни въпроси и да получите отговори от опитен експерт.

 

С оглед на качествената и навременна организация на събитието, настоятелно Ви молим да заявите предварително своето участие с попълване и изпращане на регистрационната форма по ел.поща: razlog_mig@abv.bg, или в случай, че Ви е по-удобно, да се обадите на координатор „Организационни дейности” – мобилен телефон  0888224425. Ще се радваме на Вашето участие.

 

 Приложения: Програма и Регистрационна форма.

Posted in Информация за Бенефициенти.