ИЗЛОЖЕНИЕ – ДЕГУСТАЦИЯ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните инициативни групи“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ”

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 

ОРГАНИЗИРА

„ИЗЛОЖЕНИЕ – ДЕГУСТАЦИЯ

НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ”

на 10.10. 2022 г. (понеделник)  от 11.30 ч.

пред зелените шатри на Централния площад в град Разлог

Продуктите за представяне и дегустация са закупени от местни фирми – производители на хлебни, тестени и сладкарски изделия, както и от предприятия за преработка на земеделски продукти – месо и мляко.

Къща за гости „Дешка” от село Горно Драглище ще демонстрира приготвянето на сладки и солени баници по стари местни рецепти.

С кулинарни изделия за дегустация и професионални умения по декорация на храни ще се представят ученици от Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“. 


ЗАПОВЯДАЙТЕ И ОПИТАЙТЕ!


Събитието е част от проект „Транснационално сътрудничество за екологични отговорни местни общности в селските райони”, изпълняван от „МИГ-Разлог” – Водещ партньор, МИГ СПЛАВ от Чехия и МИГ Поморие. Проектът е насочен към представяне на природния, културния, икономическия и туристически потенциал на територията на партньорите, с акцент върху: устойчивото развитие и защита на околната среда; насърчаването на производството и потреблението на типични натурални храни и земеделски продукти; приобщаване на местните общности към идеята за „екологична отговорност”.

Posted in Без категория.