Насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.2

Насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.2 може да изтеглите ТУК

Важно!

Комплекта документи не е приложим за Трети прием на проектни предложения!

Насоки и образци на документи за кандидатстване по трети прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“ Може да изтеглите тук.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.