Национална работна среща по подхода ВОМР се проведе в Разлог

Екипът на МИГ Разлог беше символичен домакин и участва в националната работна среща на Местните инициативни групи с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) – Министерство на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, която се проведе на 25-ти и 26-ти юни 2020 г. в гр.Разлог при спазване на всички мерки, въведени заради COVID-19.

На информационното събитие бяха поставени важни въпроси, свързани  с прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Дискутираха се и причините за забавата при разглеждане от страна на ДФ „Земеделие“ на проведените от МИГ 325 процедури, по които са подадени 1530 проектни предложения на местни бенефициенти в периода 2018-2020 година, но досега са сключени едва 93 договора за изпълнение на одобрените проекти. Обсъдени бяха възможностите за ускоряване на процеса на оценяване, както и  необходимостта от актуализиране на планираните инвестиции в оборудване, и на показателите, залегнали в бизнес плановете на кандидатите, защото икономическата ситуация е променена спрямо периода на кандидатстване – 2018 и 2019 година.

Заключителната част на срещата бе посветена на програмен период 2021-2027 г.

Участниците бяха информирани за предварителните становища на Народното събрание, Министерски съвет, Управляващите органи, на Асоциацията на МИГ и на Европейската ЛИДЕР мрежа относно прилагане на многофондово финансиране за новите стратегии за водено от общностите местно развитие при разширяване на териториалния обхват на подхода ВОМР и увеличаване на финансовия ресурс.

105707869_557503525155435_4403129447871487950_o
106346642_3190933067653573_1078816831642830040_o
106536192_3190932944320252_9207339489329366930_o
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow
Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.