Международна конференция и изложение на местни продукти, посветени на 30 годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР в ЕС

В периода 10-13 май 2022 г. „Местна инициативна група –Разлог” участва в Международна конференция и изложение на местни продукти, посветени на 30 години от стартирането на подхода ЛИДЕР в Европейския съюз. 

Над 400 участници се включиха в конференцията, като сред тях бяха министърът на земеделието д-р Иван Иванов, който откри събитието, ръководителят на управляващия орган и зам.-министър д-р Момчил Неков, министърът на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Адриан Чесною, председателят на ЛИДЕР във Франция Тибо Гиняр, представителят на DG AGRI Матиас Сабо, председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Пламен Абровски и Донка Михайлова, заместник-председател на НСОРБ и кмет на Троян.

Д-р Неков очерта двете основни предизвикателства за новия програмен период – умните селища и дигитализацията, а Донка Михайлова изрази очакването на българските общини да бъдат оптимизирани взаимоотношенията между МЗ и Фонд “Земеделие” така, че оценката и договарянето на проектите, подавани в местните инициативни групи, да не се бавят с години.

Производители на храни, напитки и занаятчийски изделия от България, Румъния, Франция и Италия представиха свои продукти на Международно изложение, проведено в град Бургас на 11 и 12 май 2022 г.
В изложението участваха над 100 представители от територията на Местни инициативни групи, прилагащи стратегии за водено от общностите местно развитие.
Инициативата е организирана от Министерството на земеделието по повод навършването на 30 години от прилагането на подхода ЛИДЕР, който насърчава развитието на икономиката и подобрява средата за живот в селските райони.
Подобни изложения дават възможност на малките производители да предлагат своите продукти директно на крайните потребители, както и да се рекламират.
Очаква се изложението да се провежда ежегодно на различни места в страната.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.