„МИГ-Разлог” в предаването на „Агро ТВ”, излъчено на 14.05.2022 г.

„МИГ-Разлог” в предаването на „Агро ТВ”, излъчено на 14 май 2022 г. 

Агротема: „30 години от прилагането на подхода ЛИДЕР”

Развитие на местните общности в малките населени места – това е основната цел на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие, който се прилага на територията на Европейския съюз вече 30 години. По този повод в Бургас се проведе Международна конференция с участието на представители на министерства и Местни инициативни групи от България, Румъния, Франция, Италия. Форумът бе открит от министъра на земеделието Иван Иванов.

Над 400 участници се включиха в конференцията, като сред тях бяха министърът на земеделието д-р Иван Иванов, който откри събитието, ръководителят на управляващия орган и зам.-министър д-р Момчил Неков, министърът на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Адриан Чесною, председателят на ЛИДЕР във Франция Тибо Гиняр, представителят на DG AGRI Матиас Сабо, председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Пламен Абровски и Донка Михайлова, заместник-председател на НСОРБ и кмет на Троян. Д-р Неков очерта двете основни предизвикателства за новия програмен период – умните селища и дигитализацията, а Донка Михайлова изрази очакването на българските общини да бъдат оптимизирани взаимоотношенията между МЗ и Фонд “Земеделие” така, че оценката и договарянето на проектите, подавани в местните инициативни групи, да не се бавят с години.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.