П О К А Н А

 „Местна инициативна група – Разлог” Ви кани да участвате в  информационни срещи за представяне на процеса на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. и възможностите за финансиране от различни фондове на:

  • проекти на местни земеделски производители и преработватели;
  • проекти на местни микропредприятия за услуги и производства;
  • проекти на читалища и граждански организации в сферата на екологията, социалните и културни дейности;
  • образователни проекти на училища и детски градини;
  • малки инфраструктурни  проекти на община Разлог за подобряване на състоянието на населените места.

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ЗА М. ЮНИ 2023 г.:

Дата:Населено мястоЧасМясто на срещата
21.06.2023 г.село Елешница09:30Кафе „Дискотеката”
22.06.2023 г.село Елешница17:30Читалище – малка зала
22.06.2023 г.село Горно Драглище09:00Клуб на пенсионера
22.06.2023 г.село Бачево11:30Кметство
23.06.2023 г.село Долно Драглище09:00Клуб на пенсионера
23.06.2023 г.село Добърско11:30Клуб на пенсионера
23.06.2023 г.село Баня16:30Читалище „Просвета”
27.06.2023 г.село Годлево10:30Кметство

През м.юли-август 2023 г. предстои провеждане на още информационни и работни срещи за консултиране и обсъждане на Стратегия. Информация ще се публикува на сайта www.mig-razlog.org, в социалните мрежи и на таблата на кметствата.
При заявен интерес ще се провеждат и допълнителни срещи в удобно време и място за заинтересованите страни.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.