ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР, НАСОЧЕНИ КЪМ СТОПАНСКИЯ СЕКТОР”

„Местна инициативна група – Разлог” Ви кани да вземете участие в обучение, организирано във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена за територията на община Разлог.

 

Кога? 7 и 8 декември 2017 г. /четвъртък и петък/ от 10 часа.

Къде? В град Разлог, ул. „Ст. Стамболов” № 4, ет. 2,  сграда „Младежки център” (ДНА)

 

Какво е събитието? Обучение за представяне на мерките от СВОМР, насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове икономически дейности – стопански сектор.

За кого е подходящо обучението? Както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и умения, свързани с предприемачеството, ефективното проектно и бизнес планиране за стопанството, фирмата или организацията; източниците за финасиране и субсидиране на стопански дейности; както и всичко, свързано с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по мерки от СВОМР, насочени към стопанския сектор.

Участниците ще получат информационни материали, актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения от експерт-консултант.

                                                                            

Очакваме Ви!

 Заявка за участие може да попълните тук

ПРОГРАМА

Обучение на тема: Подготовка, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, насочени към подкрепа на местния бизнес

07-08 Декември 2017 г.

2760 гр. Разлог, „Младежки център“ /сграда ДНА/, ет.2

 

7 Декември 2017 г.

от 10.00  до 10.30 ч.

 • Регистрация на участниците;
 • Представяне целите и задачите на обучението.

 

от 10.30  ч. Информационно-обучителен модул:

 • Анализ и оценка на идея за проект  и проверка за допустимост;
 • Възможностите и ограниченията  за финансиране на бизнес проекти  чрез Стратегията

за водено от общностите местно развитие на община Разлог.

 

от 13.00 ч. Практически модул: Подготовка на проекта  – практически съвети.

Критерии за оценка по мерки от СВОМР на МИГ-Разлог

 • Как да си изчисля точките, които мога да получа?
 • С какви документи ги доказвам?

Обобщаване на работата от деня, въпроси и отговори.

 

8 Декември 2017 г.

от 10.00  до 10.30 ч.

 • Регистрация на участниците;
 • Представяне целите и задачите на обучението.

 

от 10.30  ч. Информационно-обучителен модул:

 • Бизнес план – съдържание, източници на информация; период на планиране в зависимост от вида на проекта/инвестициите;
 • Документи за задължително прилагане – списък и изисквания.

 

от 13.00 ч. Практически модул: Подготовка на проекта  – практически съвети и актуални източници на информация.

 • Управление и организация на проекта;
 • Изпълнение на дейностите и постигане на резултати;
 • Често срещани грешки при подготовка на проекти по бизнес мерките.

Обобщаване на работата от деня, въпроси и отговори.

 

В програмата и за двата дни има почивки с кафе-пауза и обяд за участниците.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.