Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

 П О К А Н А

за участие в информационни събития на МИГ-Разлог

по подхода „Водено от общностите местно развитие”

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани от територията на община Разлог да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. През м. май 2016 г. предстоят следните информационни дейности с местната общност  по дати, часове и място на провеждане, както следва :

  • Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – на 12.05.2016 г. от 10:00 до 14:00 часа в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2 и от 14:30 до 16:00 в Читалище в ромски квартал „Нов път”;
  • Обществено обсъждане на разработваната стратегия на 27.05.2016 г. от 11:00 до 15:00 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;
  • Заключителна информационна конференция – на 28.05.2016 г. от 11:00 до 16:00 часа в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, зала на Общински съвет – Разлог.
Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.