ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 28 Май 2016 г.

град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, зала ОБС – Разлог

УВАЖАЕМИ господине/госпожо,

 Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в заключителна конференция във връзка с изготвена Стратегия за ВОМР, в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

 Конференцията ще се проведе на 28.05.2016 г. (събота) в град Разлог, Младежки център /ДНА/, зала Общински съвет, с начален час 11:00 ч.

Целта на събитието е представяне пред местната общност на  изготвената Стратегия за ВОМР.

С оглед на качествената и навременна организация на събитието, настоятелно Ви молим да заявите предварително своето участие с попълване и изпращане на регистрационната форма по ел.поща: razlog_mig@abv.bg, или в случай, че Ви е по-удобно, да се обадите на координатор „Организационни дейности” – мобилен телефон  0888224425. Ще се радваме на Вашето участие.

Заповядайте!

 С  уважение,

 Екипа на проекта


Приложения: Регистрационна форма.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.